Welding & NDT Institute

Όροι Χρήσης

Η χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας μας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του επισκέπτη / χρήστη με τους παρακάτω όρους χρήσης:

  1. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.wndti.gr, τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα συμπεριλαμβανομένων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Welding & NDT Institute και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
  2. Το σύνολο των δεδομένων, των υπηρεσιών, των πληροφοριών και των προγραμμάτων που υπάρχουν στην ιστοσελίδα ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο Welding & NDT Institute και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, παρέχονται δε στους χρήστες και επισκέπτες της ιστοσελίδας για καθαρά προσωπική χρήση. Το Welding & NDT Institute δε δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της ωστόσο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.
  3. Η χρήση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή άδεια του Welding & NDT Institute. Απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Welding & NDT Institute.
  4. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται σε κάποιες σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, email κ.λ.π.) από τους επισκέπτες / χρήστες τηρούνται σε αρχείο και η επεξεργασία τους γίνεται με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η χρήση τους γίνεται αποκλειστικά με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης της εταιρείας με αυτούς, τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους και για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο επισκέπτης / χρήστης διατηρεί το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων βάσει της σχετικής κείμενης νομοθεσίας. Το Welding & NDT Institute μπορεί να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις ή εταιρείες.
  5. Το Welding & NDT Institute διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και των όρων χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού της τόπου.
  6. Το Welding & NDT Institute δε φέρει ευθύνη και δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την ποιότητα των υπηρεσιών, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των υπερσυνδέσμων (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους που περιέχει η ιστοσελίδα ή των διαφημιστικών banners. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας, δεν έχουν το δικαίωμα καμιάς νόμιμης διεκδίκησης κατά του Welding & NDT Institute σε σχέση με τους δικτυακούς τόπους που συνδέονται με αυτήν.
  7. Σε περίπτωση πρόσβασης του παρόντος διαδικτυακού τόπου από άλλη χώρα εκτός της Ελλάδος, ο επισκέπτης / χρήστης φέρει την ευθύνη τήρησης της σχετικής νομοθεσίας της χώρας αυτής. Κάθε χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας οφείλει να μελετά τους σχετικούς όρους χρήσης, προτού γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του ή προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Σε αντίθετη περίπτωση το Welding & NDT Institute δε φέρει καμία ευθύνη.
  8. Το Welding & NDT Institute ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά emails. Η εταιρεία δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή παράδοση τους. Ενδέχεται τα newsletters να καταλήξουν στο spam folder, οπότε θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος του συγκεκριμένου φακέλου. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του Welding & NDT Institute μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας της σχετικής ιστοσελίδας.
  9. Απαγορεύεται η δημοσίευση από τους χρήστες των εξυπηρετητών (servers) του Welding & NDT Institute υλικού που προσβάλει την δημόσια αιδώ και παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
  10. Για οποιαδήποτε ηθική βλάβη που προκύπτει από την χρήση του παρόντος διαδικτυακού χώρου η εταιρεία μας δεν φέρει την ευθύνη και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης. Το Welding & NDT Institute δεν δηλώνει ότι τα έγγραφα που δημοσιεύονται στον διακομιστή αυτό είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό.