ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Corporate resposibility - green world

Στο πλαίσιο ενός ραγδαία μεταβαλλόμενου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, το Welding & NDT Institute με προσανατολισμένο αίσθημα ευθύνης προάγει και τηρεί τις βασικές αρχές που διέπουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη όπως, η τήρηση της νομοθεσίας, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η τήρηση της υγιεινής και ασφάλειας στο εργασιακό χώρο ενώ, η πρόληψη της ρύπανσης και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν βασική στρατηγική επιλογή της Διοίκησης.