Το Welding & NDT Institute οργανώνει εκπαιδευτικά τεχνικά σεμινάρια στους τομείς των συγκολλήσεων της βιομηχανικής συντήρησης και των βιομηχανικών αυτοματισμών.

Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα απόκτησης της απαραίτητης γνώσης και των δεξιοτήτων που αφορούν σε πεδία όπως η Σύνταξη WPS / WPQR / WPQ, η Πιστοποίηση Συγκολλητών, η Χρήση Οξυγόνου – Ασετυλίνης Προπανίου (Oxy Fuel Welding), η Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο, TIG ή MIG / MAG (Welding with MMA, TIG or MIG / MAG), η Συγκόλληση Ανοξείδωτων – Αλουμινίου (Duplex / Welding Stainless Steel – Aluminium – Duplex), η Συγκόλληση με τη Μέθοδο Βυθιζόμενου Τόξου (Welding with Submerged Arc Welding) και η Επιλογή Ηλεκτροδίων Συγκόλλησης (Selection of Electrodes).

Επιπρόσθετα, μέσα από τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους που εφαρμόζει το Welding & NDT Institute παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν την κατάλληλη γνώση σε πεδία όπως οι Καταστροφικοί και Μη Έλεγχοι (Destructive or Non Testing), η Διασφάλιση Ποιότητας και ο Ποιοτικός Έλεγχος (Quality Assurance / Quality Control), οι Θερμικές Κατεργασίες – Σκληρομέτρηση (Heat Treatment – Hardness Testing Possitive Material Identification), η Μεταλλουργία για Μη Μεταλλουργούς (Metallurgy for no Metallurgists), η Ευθυγράμμιση Εξοπλισμού και η Απόσβεση Ταλαντώσεων (Vibration Correction and Rotating Equipment Alignment Testing).

  • Σύνταξη WPS / WPQR / WPQ / Understanding WPS / WPQR / WPQ
  • Πιστοποίηση Συγκολλητών / Certification of Welders
  • Χρήση Οξυγόνου – Ασετυλίνης Προπανίου / Oxy Fuel Welding
  • Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο / Welding with MMA
  • Συγκόλληση με TIG / Welding with TIG
  • Συγκόλληση με MIG / MAG / Welding with MIG / MAG
  • Συγκόλληση Ανοξείδωτων – Αλουμινίου – Duplex / Welding Stainless Steel – Aluminium – Duplex
  • Συγκόλληση με τη Μέθοδο Βυθιζόμενου Τόξου (SAW) / Welding with Submerged Arc Welding
  • Επιλογή Ηλεκτροδίων Συγκόλλησης / Selection of Electrodes
Seminars in the field of welding