ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Welding & NDT Institute είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιας προσπάθειας μιας πολυμελούς και άρτια εκπαιδευμένης ομάδας με πολυετή εμπειρία στη βιομηχανία, στη ναυτιλία και στις κατασκευές. O βασικός σκοπός ίδρυσης του Welding & NDT Institute είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, καινοτόμου και αξιόπιστου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσωπικού στις Συγκολλήσεις, στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους και στον Ποιοτικό Έλεγχο. Βασικό στοιχείο της εταιρείας είναι η ελληνικότητα, τόσο του εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου όσο και του φορέα πιστοποίησης.

Σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία για την ελληνική πραγματικότητα, ευελπιστούμε να συμβάλουμε μέσω της εκπαίδευσης σε πρωτοποριακές τεχνικές και μεθόδους, στην επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού, επιθεωρητών, μηχανικών, τεχνικών και στελεχών της Ελληνικής Βιομηχανίας, της Ναυτιλίας, της Πετροχημικής Βιομηχανίας και των Κατασκευών, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων στον Ελλαδικό χώρο.

Στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών άρτιας τεχνικά εκπαίδευσης αλλά και με την διασφάλιση της ακεραιότητας και αμεροληψίας των εξετάσεων πιστοποίησης σύμφωνα με τις πιστοποιημένες διαδικασίες του Welding & NDT Institute, της Ελληνικής Εταιρίας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε) και του εκπαιδευτικού οργανισμού Global Training, συμβάλλουμε στην ανάδειξη εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου προσωπικού που θα δραστηριοποιηθεί και θα απασχοληθεί στο χώρο της Βιομηχανίας, της Ναυτιλίας και των Κατασκευών.

Η πιστοποίηση στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους, η οποία αποτελεί και επίσημη επαγγελματική επάρκεια παρέχεται από την Ελληνική Εταιρία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε), μοναδικό ελληνικό φορέα πιστοποίησης προσωπικού στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) κατά EN ISO/IEC 17024 με αριθμό Ε.ΣΥ.Δ 198.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι που προάγουν το όραμά μας είναι οι εξής:

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Προσδοκούμε την καθιέρωση μας μέσα από την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, ικανοποιώντας τις προσδοκίες των πελατών μας.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Κάθε εκπαιδευόμενος για εμάς είναι μοναδικός και διαφορετικός, έτσι λοιπόν προσπαθούμε να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποφεύγουμε την σπατάλη πόρων, υλικών και μη, επιτυγχάνοντας το κόστος των υπηρεσιών μας να παραμένει σε ανταγωνιστικά επίπεδα.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στηριζόμενοι στην ικανοποίηση των πελατών μας, η οποία απορρέει από τα παραπάνω, δραστηριοποιούμαστε στη διεθνή και εγχώρια αγορά, επανεπενδύοντας σημαντικό μέρος των εσόδων μας σε εξοπλισμό, δομές, μηχανοργάνωση και πάνω από όλα στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας ώστε, να επιτυγχάνουμε τους στρατηγικούς μας στόχους, τροφοδοτώντας έτσι έναν κύκλο ανάπτυξης και προόδου.