ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες που παρέχουμε

Το Welding & NDT Institute παρέχει τις ακόλουθες εξειδικευμένες υπηρεσίες στις Συγκολλήσεις μετάλλων και στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Level 3.
 • Συγγραφή οδηγιών εργασίας στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους.
 • Εκπόνηση μελετών Ακτινοπροστασίας.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και επιλογή Προτύπων / Προδιαγραφών.
 • Επιλογή μεθόδου συγκόλλησης.
 • Επιλογή μεθόδου Μη Καταστροφικού Ελέγχου.
 • Ανάπτυξη ή έλεγχος και έγκριση διαδικασιών ελέγχων με Μ.Κ.Ε.
 • Επιθεώρηση Μη Καταστροφικών Ελέγχων.
 • Σύνταξη διαδικασιών για πιστοποίηση κατά ΕΝ 1090, ΕΝ ISO 3834, ASME STAMP.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα συγκολλήσεων και αναγομώσεων μετάλλων.
 • Σύνταξη Welding Procedure Qualification Records (WPQR).
 • Σύνταξη Welding Procedure Specification (WPS).
 • Σύνταξη Welder Qualification Test (WPQ).
 • Αδειοδότηση εργαστηρίων Μη Καταστροφικών Ελέγχων.
Services