ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ (TT)

Ενδεικτικά Περιεχόμενα Εκπαίδευσης

 • Θεωρητικές αρχές Υπέρυθρης Θερμογραφίας.
 • Μεταφορά θερμότητας.
 • Μετρήσεις θερμοκρασίας.
 • Φυσική της ακτινοβολίας.
 • Εξοπλισμός.
 • Έλεγχος κατασκευών.
 • Θερμική αντίσταση κελύφους, θερμικές γέφυρες.
 • Ερμηνεία θερμογραφημάτων.
 • Έλεγχος σε δοκίμια, εξοπλισμό, κατασκευές.
 • Αναγνώριση και αξιολόγηση θερμογεφυρών και ασυνεχειών.
 • Εξοικείωση με τον σχετικό εξοπλισμό (θερμοκάμερα και θερμόμετρο υπερύθρων).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

Η Θερμογραφία Υπερύθρων συνιστά μία μέθοδο μέσω της οποίας ανιχνεύονται οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στις επιφάνειες διαφόρων υλικών. Ταυτόχρονα, παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισμού των θερμοκρασιακών διαφορών που εμφανίζονται σε υλικά και κατασκευές. Έτσι, εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με την ορθή θερμική θωράκισή τους.
Όλα τα αντικείμενα εκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία, ανάλογη της θερμοκρασίας τους. Σε έναν έλεγχο προληπτικής συντήρησης, όταν μια “αστοχία” συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση ή μείωση της επιφανειακής θερμοκρασίας ή από τοπική συγκέντρωση θερμότητας, η Υπέρυθρη Θερμογραφία αποτελεί μια εξαιρετική μέθοδο Μη Καταστροφικού Ελέγχου.
Η Θερμογραφία Υπερύθρων βρίσκει εφαρμογές στην προληπτική συντήρηση και τεχνική επιθεώρηση στη βιομηχανία, στη ναυτιλία και στις κτιριακές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.