ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΔΙΝΟΡΕΥΜΑΤΑ (ET)

Ενδεικτικά Περιεχόμενα Εκπαίδευσης

 • Εξοικείωση με τον σχετικό εξοπλισμό.
 • Πρακτική με πηνία.
 • Έλεγχος σε δοκίμια συγκολλήσεων και χυτών με πρότυπα σφάλματα.
 • Αναγνώριση και αξιολόγηση των σφαλμάτων.
 • Βασικές έννοιες ηλεκτρομαγνητισμού.
 • Βασική θεωρία δινορευμάτων.
 • Πηνία και όργανα.
 • Έλεγχος με δινορεύματα.
 • Πρότυπα και πίνακες.
 • Ερμηνεία ενδείξεων.
 • Πρότυπα και προδιαγραφές.
 • Οδηγία εργασίας.
 • Σύνταξη αναφοράς ελέγχου - εκμάθηση του λογισμικού NDT Lab Reporting.
 • Τεχνολογία διεργασιών.
 • Ορολογία και κατηγοριοποίηση ασυνεχειών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΔΙΝΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η χρήση των Δινορευμάτων η οποία αρχικά εφαρμόστηκε στην επιθεώρηση των αεροναυπηγικών κατασκευών, θεωρείται πλέον μία προσιτή και ακριβής μέθοδος ελέγχου, κατάλληλη για τον έλεγχο επιφανειακών και υποεπιφανειακών ασυνεχειών. Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα υλικά και κράματα όπως αλουμίνιο, χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας κλπ. Τα δινορεύματα παράγονται σε ηλεκτρικά αγώγιμα μεταλλικά υλικά μέσω εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου και η έντασή τους είναι μετρήσιμη. Οι ασυνέχειες του υλικού διαταράσσουν τη ροή των δινορευμάτων και με την αντίστοιχη ένδειξη στην συσκευή επιτυγχάνεται η ανίχνευση τους.