ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΑ ΥΓΡΑ (PT)

Ενδεικτικά Περιεχόμενα Εκπαίδευσης

 • Ιδιότητες διεισδυτικών υγρών.
 • Στάδια ελέγχου με τη χρήση των διεισδυτικών υγρών.
 • Βασικά βήματα της μεθόδου.
 • Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
 • Έλεγχος εξοπλισμού.
 • Ανάλυση τεχνικών με τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα.
 • Μέτρα προστασίας.
 • Ορολογία και κατηγοριοποίηση ασυνεχειών.
 • Τεχνολογία διεργασιών.
 • Σύνταξη της σχετικής οδηγίας εργασίας.
 • Εξοικείωση με τον εξοπλισμό της μεθόδου.
 • Ανίχνευση ασυνεχειών σε δοκίμια.
 • Σύνταξη αναφοράς ελέγχου - εκμάθηση του λογισμικού NDT Lab Reporting.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ

Ο Έλεγχος με Διεισδυτικά Υγρά αποτελεί ένα Μη Καταστροφικό Έλεγχο για την ανεύρεση επιφανειακών ασυνεχειών σε μη πορώδη υλικά. Με την εφαρμογή της μεθόδου των Διεισδυτικών Υγρών είναι δυνατό να ανιχνευθούν ασυνέχειες ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη χημική σύσταση και τον προσανατολισμό τους.
Η μέθοδος των Διεισδυτικών Υγρών στηρίζεται στο τριχοειδές φαινόμενο για την ανίχνευση όλων των επιφανειακών ασυνεχειών όπως ρήγματα, πόρους, διακενώσεις συστολής σε συγκολλήσεις, χυτά, σφυρήλατα, ελατά προϊόντα, σε μεταλλικά και μη μεταλλικά δοκίμια.
Στην πράξη η μέθοδος εφαρμογής των Διεισδυτικών Υγρών είναι σχετικά απλή, άμεση και οικονομική, δίνοντας ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ο μοναδικός περιορισμός της μεθόδου των Διεισδυτικών Υγρών είναι ότι μπορεί να ανιχνεύσει ασυνέχειες ανοικτές στην επιφάνεια. Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου είναι η τραχύτητα της επιφάνειας του δοκιμίου που έχει ως συνέπεια τη δημιουργία μη σχετικών ενδείξεων.