ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η προσέγγιση μας στην εκπαίδευση του προσωπικού χρησιμοποιώντας σύγχρονες διδακτικές μεθόδους εστιάζει στη δημιουργία ενός ασφαλούς, σύγχρονου και φιλικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης με εποπτικά μέσα, παρουσιάσεις, οπτικοακουστικές προβολές, ομαδική εργασία, θεωρητική και πρακτική εξάσκηση με στόχο την επαρκή προετοιμασία των εκπαιδευόμενων.

Θεωρητική Εκπαίδευση

Σε όλους τους εκπαιδευόμενους παρέχεται το θεωρητικό υπόβαθρο με σημειώσεις και εκπαιδευτικά συγγράμματα, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ανάπτυξης που αναλύονται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία καλύπτοντας όλες τις θεματικές ενότητες και προετοιμάζοντας επαρκώς τον εκπαιδευόμενο αλλά και τον υποψήφιο για τις εξετάσεις πιστοποίησης. Η θεωρητική εξέταση πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «e-Exam by Welding & NDT Institute» με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, διασφαλίζοντας την αντικειμενική και ταχεία αξιολόγηση των γνώσεων.

Πρακτική Εκπαίδευση

Το Welding & NDT Institute διαθέτει την πληρέστερη συλλογή εκπαιδευτικών δοκιμίων στην Ελλάδα και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευόμενων σε Συγκολλήσεις, Μη Καταστροφικούς Ελέγχους και Ποιοτικό Έλεγχο. Αναλυτικότερα, το κέντρο διαθέτει συλλογή εκπαιδευτικών δοκιμίων, χυτών, ελατών, σφυρήλατων και συγκολλήσεων με τεχνητές ασυνέχειες αλλά και από πραγματικές περιπτώσεις αστοχιών καλύπτοντας τις ανάγκες, τόσο της πρακτικής εκπαίδευσης όσο και ενός ευρέος φάσματος περιπτώσεων που οι εκπαιδευόμενοι ενδέχεται να συναντήσουν στην πράξη.

Το Welding & NDT Institute διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό στον χώρο των Συγκολλήσεων, της Επιθεώρησης Συγκολλήσεων και των Μη Καταστροφικών Ελέγχων, όπως μηχανές συγκόλλησης, κάμερες υπέρυθρης θερμογραφίας, γεννήτρια παραγωγής ακτίνων Χ, διαφανοσκόπια, πυκνόμετρα, συσκευές υπερήχων A-scan, συσκευές Phased Array και TOFD, ηλεκτρομαγνήτες, ακροδέκτες και πηνία για έλεγχο με μαγνητικά σωματίδια, μονάδα πάγκου, θάλαμο για εφαρμογή φθοριζόντων και ορατών διεισδυτικών υγρών, θερμαινόμενη δεξαμενή υπερήχων, ξηραντήριο, εξοπλισμό για οπτικό έλεγχο όπως, μικροκάμερες, ενδοσκόπια, weld gauge kits και βοηθητικό εξοπλισμό που απαιτείται για την εφαρμογή του εκάστοτε ελέγχου.

Η πρακτική εξέταση πραγματοποιείται σε δοκίμια με τεχνητές ή και φυσικές ασυνέχειες.