Απρίλιος 08 2019 0Comment
NDT PT Method

06.05.2019 – 10.05.2019 Έλεγχος με Διεισδυτικά Υγρά – PT (Level 2)


Ο Έλεγχος με Διεισδυτικά Υγρά (PT) είναι ένας Μη Καταστροφικός Έλεγχος για την ανεύρεση επιφανειακών ασυνεχειών, ανοιχτών στην επιφάνεια, σε μη πορώδη υλικά. Με την εφαρμογή της μεθόδου των Διεισδυτικών Υγρών είναι δυνατό να βρεθούν ασυνέχειες ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη χημική σύσταση και τον προσανατολισμό της ασυνέχειας στο δοκίμιο. Η μέθοδος των Διεισδυτικών Υγρών εκμεταλλεύεται το τριχοειδές φαινόμενο για την ανίχνευση όλων των επιφανειακών ασυνεχειών όπως ρήγματα, πόρους, συρρικνώσεις σε συγκολλήσεις, χυτά, σφυρήλατα ελατά προϊόντα σε μεταλλικά και μη μεταλλικά υλικά. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος θα έρθει σε επαφή με τη τεχνική των ορατών και φθοριζόντων διεισδυτικών υγρών και θα πραγματοποιήσει έλεγχο χυτών, σφυρήλατων και κυρίως συγκολλήσεων με τη τεχνική του ψεκασμού αλλά και των γαλακτωματοποιητών.

Ημερομηνίες εκπαίδευσης:

06.05.2019 – 08.05.2019, Level 1 κατά EN ISO 9712

06.05.2019 – 10.05.2019, Level 2 κατά EN ISO 9712

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) για όσες εταιρίες πληρούν τις προϋποθέσεις.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.