Απρίλιος 09 2019 0Comment

13.05.2019 – 24.05.2019 Έλεγχος με Υπερήχους – UT (Level 2)


Ο Έλεγχος με Υπερήχους (UT) είναι ένας Μη Καταστροφικός Έλεγχος κατά τον οποίο υψηλής συχνότητας ηχητικά κύματα εισέρχονται στο δοκίμιο για να ανιχνεύσουν επιφανειακές και υποεπιφανειακές ασυνέχειες. Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται στο δοκίμιο με μερική εξασθένηση της ενέργειας τους και ανακλώνται από τις επιφάνειες και τις εσωτερικές ασυνέχειες του. Η ανακλώμενη δέσμη ανιχνεύεται και αναλύεται για να προσδιοριστεί η θέση και οι διαστάσεις των ασυνεχειών. Τα ρήγματα, οι διαστρωματώσεις, οι συρρικνώσεις, οι κοιλότητες, οι πόροι, τα εγκλείσματα όπως και άλλες ασυνέχειες μπορούν εύκολα να ανιχνευθούν. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος θα έρθει σε επαφή με πληθώρα δοκιμίων από τη βιομηχανία και τη ναυτιλία και θα πραγματοποιήσει έλεγχο σε πρότυπα δοκίμια ποικίλων γεωμετριών με τεχνητές ασυνέχειες αλλά και σε δοκίμια από πραγματικές συνθήκες. Σημειώνεται ότι, ο έλεγχος με υπέρηχους περιλαμβάνει επίσης τον έλεγχο για την ανίχνευση διαστρωματώσεων καθώς και την παχυμέτρηση υλικών από χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκό κ.λπ.

Ημερομηνίες εκπαίδευσης:

13.05.2019 – 17.05.2019, Level 1 κατά EN ISO 9712

13.05.2019 – 24.05.2019, Level 2 κατά EN ISO 9712

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) για όσες εταιρίες πληρούν τις προϋποθέσεις.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.