Μάρτιος 10 2017 0Comment
Welders - Marchine Testing

20.03.2017 – 23.03.2017 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ – (Level 1)

Προγραμματισμένο σεμινάριο εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην Ανάλυση Ταλαντώσεων – VA (Level 1), διάρκειας 32 εκπαιδευτικών ωρών θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας από τις 20.03.2017 έως τις 23.03.2017. Το σεμινάριο στην Ανάλυση Ταλαντώσεων προσφέρεται σε συνεργασία με την εταιρία FNT Advanced Services Ε.Π.Ε και με την τεχνική υποστήριξη της εταιρίας QControl.

 

FNT LogoQControl Logo

 

 

Σύντομη παρουσίαση προγράμματος σεμιναρίου Ανάλυσης Ταλαντώσεων (Level 1)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: από τις 20.03.2017 έως τις 23.03.2017

Το Σεμινάριο Ταλαντώσεων απευθύνεται σε όσους δεν έχουν καθόλου ή διαθέτουν ελάχιστη εμπειρία επί του αντικειμένου παρακολούθησης λειτουργίας και διάγνωσης βλαβών περιστροφικών μηχανημάτων με τη μέθοδο ανάλυσης ταλαντώσεων.

Μέσα από το σεμινάριο προσφέρεται τόσο η θεωρητική όσο και η πρακτική εκπαίδευση επί της διαδικασίας ορθής λήψης μετρήσεων ταλαντώσεων καθώς και επί της μεθόδου ανάλυσης των δεδομένων, προκειμένου να εκτελεστεί επιτυχώς η διάγνωση της λειτουργικής κατάστασης του μηχανήματος.

Η βασική θεωρία ταλαντώσεων παρουσιάζεται με τρόπο απόλυτα κατανοητό παραλείποντας πολύπλοκους μαθηματικούς τύπους και δύσκολους ορισμούς. Η εκπαίδευση είναι προσανατολισμένη στην πρακτική εφαρμογή της μεθόδου παρέχοντας παράλληλη την απαιτούμενη θεωρητική τεκμηρίωση. Στην επίτευξη αυτού του στόχου σημαντικό ρόλο έχουν τα κατάλληλα σχεδιασμένα demos καθώς και τα αναλυτικά case studies προκειμένου ο εκπαιδευόμενος να αντιληφθεί πλήρως το αντικείμενο με το οποίο θα έρθει αντιμέτωπος στην πραγματικότητα.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος θα λάβει εκπαιδευτικό εγχειρίδιο «Εφαρμογή Μεθόδου Ανάλυσης Ταλαντώσεων» στην ελληνική γλώσσα με θέμα την παρακολούθηση της λειτουργίας και διάγνωση βλαβών περιστροφικών μηχανημάτων με τη μη καταστροφική μέθοδο της ανάλυσης ταλαντώσεων.

Το εγχειρίδιο καθώς και τα case studies έχουν εκπονηθεί για τις ανάγκες του σεμιναρίου από την FNT Advanced Services.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Μηχανικούς του τομέα συντήρησης που εργάζονται στη βιομηχανία και στη ναυτιλία, καθώς και σε ανεξάρτητους μηχανικούς που ασχολούνται με τον τομέα επιθεώρησης / συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων παραγωγής ή πρόωσης. Απευθύνεται επίσης σε υπεύθυνους πωλήσεων συστημάτων machinery condition monitoring προκειμένου να διευρύνουν / εμβαθύνουν το γνωστικό τους πεδίο επί του αντικειμένου που δραστηριοποιούνται.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20.03.2017 – 23.03.2017

Διάρκεια: 32 ώρες

Ώρες διεξαγωγής: 09:00 έως 17:00

Διάλειμμα για μεσημεριανό: 13:00 – 13:45

Ενδιάμεσα coffee breaks

Σημείωση

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα, ενώ η ορολογία θα παρουσιαστεί στην αγγλική και στην ελληνική.

 

Welding VA