Νοέμβριος 20 2017 0Comment
Thermographic Cameras

24.11.2017 – 28.11.2017 Θερμογραφία Υπερύθρων – TT (Level 1)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: από τις 24.11.2017 έως τις 28.11.2017

Το συγκεκριμένο σεμινάριο προετοιμάζει τον εκπαιδευόμενο ώστε να αποκτήσει τα προσόντα του πιστοποιημένου θερμογράφου κατηγορίας καταλληλότητας 1 (Level 1). Ο εκπαιδευόμενος θα εκπαιδευτεί στις βασικές αρχές των υπερύθρων, τον τρόπο λειτουργίας της θερμοκάμερας κάτω από διαφορετικές συνθήκες και για ποικίλους σκοπούς, τον τρόπο λήψης της κατάλληλης απόφασης για τις μετρήσεις πεδίου καθώς και τον τρόπο ταυτοποίησης πιθανών πηγών σφαλμάτων. Οι εκπαιδευόμενοι θα εξασκηθούν επίσης στον καθορισμό των συντελεστών εκπομπής και ακτινοβολίας των σωμάτων, στις τεχνικές θερμογράφησης και θα πραγματοποιηθούν πλήθος πρακτικών εφαρμογών μέτρησης με πραγματικό εξοπλισμό. Μετά το πέρας του σεμιναρίου, ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να εκτελεί επιθεωρήσεις με τη μη καταστροφική μέθοδο της υπέρυθρης θερμογραφίας καθώς και ενεργειακές επιθεωρήσεις ακολουθώντας γραπτές οδηγίες και να συντάσσει τις αναφορές των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης.

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να είναι:

  • άτομο με τεχνικό επαγγελματικό υπόβαθρο όπως τεχνικός, μηχανικός, σύμβουλος ή ερευνητής, ο οποίος ασχολείται με συντήρηση στην βιομηχανία ή ναυτιλία, επιθεώρηση κτιρίων, μηχανολογικές ή ηλεκτρολογικές εφαρμογές,
  • άτομο που έχει ήδη κάποια βασική εμπειρία στην θερμογραφία υπερύθρων,
  • άτομο που θέλει να πιστοποιηθεί στον υπέρυθρο θερμογραφικό έλεγχο, προκειμένου να αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή που χρειάζεται την πιστοποίηση για νομικούς λόγους ή για λόγους εσωτερικών κανονισμών της εταιρείας.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 24.11.2017 – 28.11.2017

Διάρκεια: 40 ώρες

Ώρες διεξαγωγής: 09:00 έως 17:00

Διάλειμμα για μεσημεριανό: 13:00 – 13:45

Ενδιάμεσα coffee breaks