Φεβρουάριος 20 2016 0Comment
Welders - Marchine Testing

29.02.2016 – 03.03.2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ – VA (Level 1)

Προγραμματισμένο σεμινάριο εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην Ανάλυση Ταλαντώσεων – VA (Level 1), διάρκειας 32 εκπαιδευτικών ωρών θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας από τις 29.02.2016 έως τις 03.03.2016. Το σεμινάριο στην Ανάλυση Ταλαντώσεων προσφέρεται σε συνεργασία με την εταιρία FNT Advanced Services Ε.Π.Ε και με την τεχνική υποστήριξη της εταιρίας Q-CONTROL.

 

Σύντομη παρουσίαση προγράμματος σεμιναρίου Ανάλυσης Ταλαντώσεων (Level 1)

Ημερομηνία διεξαγωγής: από τις 29.02.2016 έως τις 03.03.2016

Το Σεμινάριο Ταλαντώσεων απευθύνεται σε όσους δεν έχουν καθόλου ή διαθέτουν ελάχιστη εμπειρία επί του αντικειμένου παρακολούθησης λειτουργίας και διάγνωσης βλαβών περιστροφικών μηχανημάτων με τη μέθοδο ανάλυσης ταλαντώσεων.

Μέσα από το σεμινάριο προσφέρεται τόσο η θεωρητική όσο και η πρακτική εκπαίδευση επί της διαδικασίας ορθής λήψης μετρήσεων ταλαντώσεων καθώς και επί της μεθόδου ανάλυσης των δεδομένων, προκειμένου να εκτελεστεί επιτυχώς η διάγνωση της λειτουργικής κατάστασης του μηχανήματος.

Η βασική θεωρία ταλαντώσεων παρουσιάζεται με τρόπο απόλυτα κατανοητό παραλείποντας πολύπλοκους μαθηματικούς τύπους και δύσκολους ορισμούς. Η εκπαίδευση είναι προσανατολισμένη στην πρακτική εφαρμογή της μεθόδου παρέχοντας παράλληλη την απαιτούμενη θεωρητική τεκμηρίωση. Στην επίτευξη αυτού του στόχου σημαντικό ρόλο έχουν τα κατάλληλα σχεδιασμένα demos καθώς και τα αναλυτικά case studies προκειμένου ο εκπαιδευόμενος να αντιληφθεί πλήρως το αντικείμενο με το οποίο θα έρθει αντιμέτωπος στην πραγματικότητα.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος θα λάβει εκπαιδευτικό εγχειρίδιο «Εφαρμογή Μεθόδου Ανάλυσης Ταλαντώσεων» στην ελληνική γλώσσα με θέμα την παρακολούθηση της λειτουργίας και διάγνωση βλαβών περιστροφικών μηχανημάτων με τη μη καταστροφική μέθοδο της ανάλυσης ταλαντώσεων.

Το εγχειρίδιο καθώς και τα case studies έχουν εκπονηθεί για τις ανάγκες του σεμιναρίου από την FNT Advanced Services.

Περιεχόμενα:

Ημέρα 1

Εισαγωγή στις στρατηγικές συντήρησης

Condition Based Maintenance και Προληπτική συντήρηση (Predictive Maintenance Program)

Βασική θεωρία ταλαντώσεων (Spring-Mass Systems, Characteristics of Vibration Natural Frequency)

Αναπαράσταση κίνησης (Time Domain, Frequency Domain)

Πλάτος (Displacement, Velocity, Acceleration), Root Mean Square, Peak-To-Peak Conversions

Ανάλυση FFT, Frequency Peaks & Power Levels Part 1

Ανάλυση FFT, Phase analysis Part 2

Παρουσίαση προτύπων ISO 10816

Ημέρα 2

Αισθητήρες (είδη αισθητήρων και τρόποι εγκατάστασης)

FFT data collectors / analyzers / Επίδειξη συσκευών καταγραφής

Παραμετροποίηση data collector (Frequency Resolution, Frequency Range, Window, Averaging)

Δημιουργία και Παραμετροποίηση βάσης δεδομένων και διαδρομής μετρήσεων (measurement points, measurement orientation)

Διαδικασία λήψης μετρήσεων (Horizontal, Vertical and Axial Measurements), Διατάξεις ασφαλείας κατά τη μέτρηση

Είδη διαγραμμάτων / επίδειξη επί λογισμικού ανάλυσης

Δημιουργία Αναφοράς

Εισαγωγή στην ανάλυση ταλαντώσεων (ορισμοί Synchronous, Harmonic, Sub-harmonic, Non-synchronous, Modulation)

Ημέρα 3

Ανάλυση ταλαντώσεων και επίδειξη λογισμικού ανάλυσης

Unbalancing

Misalignment

Motor analysis

Belt issues, Flow related problems)

Looseness (rotating & structural)

Gearbox analysis

Rolling Element bearings analysis

Ημέρα 4

Παρουσίαση case studies Part 1

Παρουσίαση case studies Part 2

Παρουσίαση case studies Part 3

Υπολογισμός ορίων ταλαντώσεων (static model)

Εισαγωγή σε time waveform

Εισαγωγή σε εξελιγμένες τεχνικές μετρήσεων (run up / coast down, bump test)

Εισαγωγή σε on site balancing

Θεωρητική εξέταση

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Μηχανικούς του τομέα συντήρησης που εργάζονται στη βιομηχανία και στη ναυτιλία, καθώς και σε ανεξάρτητους μηχανικούς που ασχολούνται με τον τομέα επιθεώρησης / συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων παραγωγής ή πρόωσης. Απευθύνεται επίσης σε υπεύθυνους πωλήσεων συστημάτων machinery condition monitoring προκειμένου να διευρύνουν / εμβαθύνουν το γνωστικό τους πεδίο επί του αντικειμένου που δραστηριοποιούνται.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Ημερομηνία διεξαγωγής: 29.02.2016 – 03.03.2016

Διάρκεια: 32 ώρες

Ώρες διεξαγωγής: 09:00 έως 17:00

Διάλειμμα για μεσημεριανό: 13:00 – 13:45

Ενδιάμεσα coffee breaks

Σημείωση

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα, ενώ η ορολογία θα παρουσιαστεί στην αγγλική και στην ελληνική.