Μάρτιος 01 2018 0Comment
Shapes Tee Weld

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ (TEE WELD)

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 15.03.2018 θα πραγματοποιηθεί μονοήμερη εκπαίδευση στον έλεγχο με υπερήχους στο πεδίο των γωνιακών συγκολλητών συνδέσεων μερικής και πλήρης διείσδυσης (partial and full penetration, Structural T-joints).

Ημερομηνία εκπαίδευσης: 15.03.2018

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε όσους κατέχουν πιστοποιητικά σε ισχύ κατά EN ISO 9712 Level 2 στον έλεγχο συγκολλήσεων με υπερήχους σε συγκολλητές συνδέσεις ελασμάτων και σωλήνων (butt welds cat. 3.1 & 3.2).

Ημερομηνία πιστοποίησης: 16.03.2018